Termeni și condiții de utilizare a site-ului

Accesarea acestui site și utilizarea serviciilor oferite prin intermediul său implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Vă recomandăm să citiți acest material integral, să îl analizați cu atenție și să vă asigurați că ați înțeles totul clar. În cazul în care nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederi, sunteți liber să decideți încetarea folosirii serviciilor pe care vi le punem la dispoziție și să părăsiți site-ul.

Site-ul („platforma”) aparține Islaz SA („firma noastră”, „noi”, „proprietarul site-ului”), cu sediul în Alexandria, jud. Teleorman, România, strada Fabricii nr. 3, cod de identificare fiscală RO 1384015, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J34/201/1991.

În vederea menținerii unor standarde calitative ridicate ale serviciilor pe care vi le oferim, conform normelor legale în vigoare, ne rezervăm dreptul de a modifica prevederile expuse mai jos, fără o notificare prealabilă către utilizatori. Pentru o informare corectă și completă, vă recomandăm să consultați această pagină de fiecare dată când vizitați site-ul nostru.

Proprietatea intelectuală

Proprietarul acestui site este proprietarul sau deținătorul de licență al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală pe această platformă și în materialul publicat pe aceasta. Aceste lucrări sunt protejate de legile și tratatele privind drepturile de autor din întreaga lume. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

Nu trebuie să modificați în nici un fel hârtia sau copiile digitale ale materialelor pe care le-ați tipărit sau descărcat și nu trebuie să utilizați ilustrații, fotografii, secvențe video sau audio sau orice grafică separat de textul însoțitor.

Nu trebuie să utilizați nicio parte din conținutul acestei platforme în scopuri comerciale fără acordul nostru scris prealabil.

Orice utilizare a site-ului care nu ar fi în conformitate cu acești Termenii și condiții este interzisă. Dacă încălcați oricare dintre prevederi, permisiunea dvs. de a utiliza Platforma încetează automat și trebuie să distrugeți imediat orice materiale descărcate sau tipărite de pe această Platformă.

Utilizarea de către dumneavoastră a acestei platforme

Veți utiliza platforma noastră numai în scopuri legale. Nu trebuie să utilizați platforma noastră:

 • În orice mod care încalcă orice lege sau reglementare locală, națională sau internațională aplicabilă.
 • În orice mod care este ilegal sau fraudulos sau are vreun scop sau efect ilegal sau fraudulos.
 • În scopul rănirii sau încercării de a face rău minorilor în vreun fel.
 • Pentru a insulta, intimida sau umili orice persoană.
 • Pentru a trimite, primi cu bună știință, încărca, descărca, utiliza sau reutiliza orice material ilegal.
 • Pentru a transmite sau a procura trimiterea oricărui material publicitar sau promoțional nesolicitat sau neautorizat sau orice altă formă de solicitare similară.
 • Pentru a transmite cu bună știință orice date, a trimite sau încărca orice material care conține viruși, troieni, viermi, înregistrări de taste, spyware, adware sau orice alte programe dăunătoare sau coduri similare de computer concepute pentru a afecta în mod negativ funcționarea oricărui software de calculator sau hardware.

Confirmați în continuare că nu veți accesa fără autoritate, nu veți interfera, deteriora sau perturba:

 • orice parte a platformei noastre;
 • orice echipament sau rețea pe care este stocată platforma noastră;
 • orice software utilizat în furnizarea platformei noastre; sau
 • orice echipament sau rețea sau software deținut sau utilizat de orice terță parte.

Nu trebuie să utilizați în mod greșit acest site web introducând cu bună știință viruși, troieni, roboți, viermi sau alt material care este dăunător tehnologic sau rău intenționat. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la această platformă, la serverul pe care este stocată această platformă sau la orice server, computer sau bază de date conectată la platforma noastră. Nu trebuie să atacați platforma noastră printr-un atac de tipul Refuz de serviciu sau un atac de tipul Refuz de serviciu distribuit. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dvs. de a utiliza platforma noastră va înceta imediat.

Conduită

Vă obligați ca în cadrul activităților derulate de dvs. în raport cu acest site și cu alți utilizatori ai săi, niciuna din comunicările sau contribuțiile dvs. la conținut nu va conține:

 • limbaj licențios;
 • pornografie;
 • incitare la ură sau violență;
 • incitare la hărțuire, intimidare sau acțiuni agresive îndreptate împotriva altora;
 • conținut înșelător;
 • aprobarea sau incitarea la violență, rasism, discriminare;
 • materiale care încalcă legile aplicabile și/sau drepturile altora;
 • publicitate pentru produse sau servicii care nu aparțin firmei noastre.

Garantați că orice încălcare a paragrafului precedent vă face răspunzător față de noi, că veți fi responsabil pentru orice pierdere pe care o suferim și că ne veți despăgubi pentru orice încălcare a acelei garanții.

În timp ce drepturile dvs. de autor protejate de legea aplicabilă rămân neafectate, ne acordați prin prezenta un drept permanent neexclusiv, la nivel mondial, privind conținutul dvs., de a afișa, transmite, distribui, reproduce, publica, copia, adapta, modifica, edita, traduce, crea lucrări derivate folosind conținutul dvs. prin postarea sau afișarea oricăror imagini, sigle, mărci comerciale, mărci de servicii, mărci, comentarii și orice alte informații, conținut sau materiale de pe această Platformă.

Linkuri către alte site-uri și resurse furnizate de terți

În cazul în care Platforma noastră conține linkuri către alte site-uri și resurse furnizate de terți, decizia privința accesării acestora vă aparține exclusiv. Astfel de linkuri nu ar trebui interpretate ca aprobarea de către noi a acelor site-uri web sau a informațiilor pe care le puteți obține de la acestea și asupra cărora nu avem control. Vă recomandăm să examinați cu atenție politica de confidențialitate și condițiile de utilizare ale acestor site-uri web terțe.

Această platformă poate include informații și materiale încărcate de alți utilizatori. Aceste informații și aceste materiale nu au fost verificate sau aprobate de noi. Opiniile exprimate de alți utilizatori pe platforma noastră nu reprezintă opiniile sau valorile noastre.

Limitarea răspunderii

Nu putem garanta că aceasta platformă sau orice conținut de pe aceasta va fi disponibil întotdeauna sau furnizat neîntrerupt. Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau retrage sau restricționa disponibilitatea întregii platforme sau a oricărei părți a acestei platforme pentru motive comerciale și operaționale fără anunț în prealabil.

Conținutul de pe platforma noastră este furnizat numai cu titlu de informații generale. Nu garantăm, nici în mod expres, nici implicit, cu privire la caracterul de acuratețe, completitudine sau de actualitate al conținutului de pe această platformă. Mai mult, nu ne asumăm responsabilitatea pentru orice pierdere sau daune, fie contractuale, circumstanțiale (inclusiv neglijență), de încălcare a obligațiilor sau de altă natură, chiar dacă acestea sunt previzibile, care apar în conexiune cu utilizarea acestei platforme de către dvs.

Nu ne asumăm răspunderea pentru orice acte, omisiuni și conduită a oricărei părți terțe în conexiune cu sau legată de utilizarea platformei de către dvs.

În cazul în care sunteți în dezacord cu termenii și condițiile sau cu orice conținut al platformei vă recomandăm să încetați imediat utilizarea site-ului.

Forță majoră

Firma noastră nu va fi răspunzătoare sau obligată să plătească despăgubiri de orice natură pentru orice pierdere rezultată din indisponibilitatea sau defectarea serviciilor sau sistemelor din următoarele motive:

 • închiderea sistemului pentru întreținere;
 • incapacitatea de a transmite date din cauza defecțiunilor terminalelor de comunicații sau echipamentelor de telecomunicații;
 • defectarea sistemelor și incapacitatea acestora de a-și îndeplini funcțiile din cauza evenimentelor de forță majoră, inclusiv, dar fără a se limita la taifunuri, cutremure, tsunami, inundații, întreruperi de curent, incendii, furtuni, război, tulburări politice, greve, lipsă de forță de muncă sau materiale, revolte, insurecții, tulburări civile, atac terorist, explozii, dezastre naturale, acțiuni guvernamentale, ordine ale instanțelor sau tribunalelor interne sau străine, non-performanța terților;
 • suspendarea sau întârzierea serviciilor sau eșecul sistemelor din motive care depășesc controlul rezonabil al nostru, cum ar fi hackeri sau atacuri cibernetice, reglaje tehnice sau defecțiuni ale departamentului de telecomunicații, actualizări ale site-ului web, probleme ale terților sau orice suspendare sau întrerupere a transportului sau a operațiunilor comerciale (incluzând, dar fără a se limita la întârzierea sau întreruperea reluării muncii sau operațiunilor dispuse de orice agenție guvernamentală) în cazul unei răspândiri naționale sau regionale a unei epidemii sau pandemii.