Structura acţionariatului

  • INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Sediu social: Municipiul Alexandria, Strada Fabricii Nr. 3, județul Teleorman
Stare firma: în funcțiune
Forma de organizare: societate pe acțiuni

  • CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 2.054.442,50 RON
Capital social vărsat: 2.054.442,50 RON
Număr acțiuni: 821.777
Valoarea nominală a unei acțiuni: 2,5 RON

  • ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE

S.C. AUTOCORA GRUP S.R.L.
Calitatea: asociat
Sediu social: Comuna Nanov, Strada Dunării Nr. 16, Județul Teleorman
Aport la capital: 1.911.072,50 RON
Aport în natură: 586.210,00 RON
Număr acțiuni: 764.429
Cota de participare la beneficii și pierderi: 93,0215%

  • ACȚIONARI PERSOANE FIZICE

Nu există înregistrări

  • ASOCIAȚI LISTĂ

Denumire listă: Acționari PPM
Tip listă: persoană fizică
Denumire: Acționari PPM
Aport la capital: 143.370,00 RON
Aport în natură/patrimoniu de afectațiune: 143.370,00 RON
Număr părți sociale: 57.348
Cotă de participare la beneficii și pierderi: 6,9785%